Inzichten over het vastgoedpatrimonium van de Belg.Het onderzoek
Begin februari 2016 ondervroeg Trustmedia lezers en niet-lezers van De Tijd | L'Echo over hun vastgoedbezit en aankoopintenties. Hierbij werden 4 grote thema's van vastgoed onder de loep genomen:

 
    de eigen woning: waarde woningen, aantal eigenaars ...


   het 2e verblijf: binnenland vs buitenland, eigen gebruik of verhuur ...


   investeringsvastgoed: aankoopplannen, informatiekanalen ...


   bedrijfsvastgoed: aankoopplannen, informatiekanalen ...
De Tijd | L'Echo lezer
Het kapitaalkrachtige lezerspubliek van De Tijd | L'Echo bezit 37% van het Belgisch financieel vermogen. Ten opzichte van de gemiddelde Belg, bezit de lezer ook 3x meer onroerend goed. De lezer van De Tijd | L'Echo heeft dan ook een grote interesse in vastgoed voor eigen gebruik of als investering.De cijfers
Wil u meer te weten komen over het vastgoedpatrimonium van de Belg en de intenties van de lezer op het gebied van investeringsvastgoed, aankopen van 2e verblijven en wat de investeringsplannen zijn op het gebied van bedrijfsvastgoed?

We komen u graag persoonlijk de details van het Grote Vastgoedonderzoek toelichten.

Contacteer Sabine Van den Eynden op 02/422.05.36 of sabine.van.den.eynden@trustmedia.be