Trust in News 2019 

 

Eind 2017 voerde Kantar, internationaal het tweede grootste marktonderzoeksbureau, een onderzoek naar “Trust in News”.
De studie toonde aan dat de geloofwaardigheid van klassieke nieuwsmedia stevig standhoudt. Sociale media en digital only nieuwsmedia echter lijden reputatieschade ten gevolge van de verspreiding van fake news.

 

Begin 2018 kreeg dit onderzoek een vervolg voor de Belgische markt. Specifiek voor België werd het onderzoek unieker gemaakt op 2 niveaus.
Niet alleen het vertrouwen van 36 individuele nieuwsmerken bij de eigen gebruikers, ook de correlatie ten aanzien van het vertrouwen in de verschenen advertenties werd gemeten.

 

Van alle 36 gemeten nieuwsmerken haalden De Tijd en L’Echo de hoogste geloofwaardigheid op vlak van het verkregen nieuws.
Ook met betrekking tot de geloofwaardigheid van de verschenen advertenties haalden De Tijd en L’Echo de hoogste score.

 

Een correspondentieanalyse toont bovendien aan dat er een sterke correlatie bestaat tussen beide fenomenen.
De gebruikers van een nieuwsmerk gaan meer vertrouwen hebben in de verschenen advertenties in dat nieuwsmerk, naarmate zij ook meer vertrouwen hebben in het nieuws van dat nieuwsmerk.

 

Benieuwd naar meer detailresultaten van deze rijke studie?
Contacteer research@mediafinstudios.be