Trustmedia – Update: 15.11.2023

1. De Tijd | L’Echo (excl. finpub)

1.1. Voorwaarden

 • De redactie behoudt zich het recht voor de Advertentie te weigeren.
 • Trustmedia heeft het recht om een nummer of ander teken te plaatsen bij de advertentie, of op enige andere wijze duidelijk te maken dat het gaat om een advertentie of publireportage.

1.2. Reservatie en annulering

 • Reserveren voor advertenties (behalve content projecten) kan tot drie (3) werkdagen voor de plaatsing.
 • Vanaf drie (3) werkdagen voor de plaatsing wordt bij annulering van een advertentie 100% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Voor speciale formaten (zoals onder meer Panoplus, Pano en halve Pano) geldt er een annuleringstermijn van één (1) week.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.

1.3. Merkvermelding

 • Advertentiemateriaal kan uitsluitend betrekking hebben op de adverteerder zelf. De vermelding van de (handels)naam en of het logo van een derde is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming van Trustmedia en betaling van een toeslag van 15% ten aanzien van de vergoedingen vermeld in de bestelbon.

1.4. Extra diensten

 • De tarieven voor de creatie en de opmaak van een advertentie, de vertaling, het drukwerk of de levering van kranten kunnen worden opgevraagd bij Trustmedia.

2. De Tijd | L’Echo (Finpub)

2.1. Voorwaarden

 • Onder “Finpub” of financiële communicatie, wordt verstaan elke communicatie van een beursgenoteerde onderneming, financiële instelling of andere onderneming, over diens resultaten, groei en aandelen, die gericht is tot bestaande en/of potentiële aandeelhouders (privé of institutioneel). Advertenties rond lancering, evolutie en/of verandering van de samenstelling van beleggingsproducten – op een al dan niet gereglementeerde markt – en advertenties rond de beursgang of een kapitaalsverhoging gericht op het publieke spaarwezen, vallen eveneens onder Finpub.
 • Advertenties inhoudende wettelijk verplichte financiële berichten hebben steeds voorrang op andere advertenties, zelfs in het geval van een door Trustmedia bevestigde reservering.
 • De redactie behoudt zich het recht voor de advertentie te weigeren.
 • Trustmedia heeft het recht om een nummer of ander teken te plaatsen bij de advertentie, of op enige andere wijze duidelijk te maken dat het gaat om een advertentie of publireportage.

2.2. Reservatie en annulering

 • Reserveren voor advertenties (behalve content projecten) kan tot drie (3) werkdagen voor de plaatsing.
 • Vanaf drie (3) werkdagen voor de plaatsing wordt bij annulering van een advertentie 50% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend. Bij annulering van een advertentie vanaf één (1) werkdag voor publicatie wordt 100% van de vergoeding in de bestelbon aangerekend.
 • Voor speciale formaten (zoals onder meer Panoplus, Pano en halve Pano) geldt er een annuleringstermijn van één (1) week.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.

2.3. Merkvermelding

 • Advertentiemateriaal kan uitsluitend betrekking hebben op de adverteerder zelf. De vermelding van de (handels)naam en of het logo van een derde is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming van Trustmedia en betaling van een toeslag van 15% ten aanzien van de vergoedingen vermeld in de bestelbon.

2.4. Extra diensten

 • De tarieven voor de creatie en de opmaak van een advertentie, de vertaling, het drukwerk of de levering van kranten kunnen worden opgevraagd bij Trustmedia.

3. Creatieve formules krant

3.1. Voorwaarden

 • Trustmedia heeft het recht om een nummer of ander teken te plaatsen bij de advertentie, of op enige andere wijze duidelijk te maken dat het gaat om een advertentie of publireportage.

3.2. Annulering

 • Vanaf vier (4) weken voor de plaatsing wordt bij annulering van een advertentie 100% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.
 • De redactie behoudt zich het recht voor de advertentie te weigeren.

3.3. Merkvermelding

 • Advertentiemateriaal kan uitsluitend betrekking hebben op de adverteerder zelf. De vermelding van de (handels)naam en of het logo van een derde is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming van Trustmedia en betaling van een toeslag van 15% ten aanzien van de vergoedingen vermeld in de bestelbon.

3.4. Extra diensten

 • De tarieven voor de creatie en de opmaak van een Advertentie, de vertaling, het drukwerk of de levering van kranten kunnen worden opgevraagd bij Trustmedia.

4. Magazines

4.1. Voorwaarden

 • Trustmedia heeft het recht om een nummer of ander teken te plaatsen bij de advertentie, of op enige andere wijze duidelijk te maken dat het gaat om een advertentie of publireportage.

4.2. Annulering

 • Vanaf acht (8) weken voor de plaatsing wordt bij annulering van een advertentie 100% van de vergoedingen opgegeven in de Bestelbon aangerekend.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.
 • De redactie behoudt zich het recht voor de advertentie te weigeren.

4.3. Cover-politiek

 • Een optie op een cover vervalt automatisch vier (4) weken voor de plaatsing.
 • Indien een andere adverteerder – meer dan vier (4) weken voor de plaatsing – voor dezelfde specifieke plaatsing een reservering wenst, heeft de optiehouder vierentwintig (24) uur na kennisgeving daarvan de tijd om de optie te lichten.
 • Krijgen steeds voorrang op een coverplaatsing, zelfs in het geval van een door Trustmedia bevestigde reservering (in de volgorde zoals hieronder weergegeven):
  • Creatieve formules (en C2 + RP)
  • Nationale Advertenties
  • Sectoradvertenties in specials (zoals onder meer mode, interieur en horloges)

4.4. Merkvermelding

 • Advertentiemateriaal kan uitsluitend betrekking hebben op de adverteerder zelf. De vermelding van de (handels)naam en of het logo van een derde is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming van Trustmedia en betaling van een toeslag van 15% ten aanzien van de vergoedingen vermeld in de bestelbon.

4.5. Extra diensten

 • De tarieven voor de creatie en de opmaak van een advertentie, de vertaling, het drukwerk of de levering van kranten kunnen worden opgevraagd bij Trustmedia.

5. Creatieve formules magazines

5.1. Voorwaarden

 • Trustmedia heeft het recht om een nummer of ander teken te plaatsen bij de advertentie, of op enige andere wijze duidelijk te maken dat het gaat om een advertentie of publireportage.

5.2. Annulering

 • Vanaf acht (8) weken voor de plaatsing wordt bij annulering van een advertentie 100% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.

5.3. Merkvermelding

 • Advertentiemateriaal kan uitsluitend betrekking hebben op de adverteerder zelf. De vermelding van de (handels)naam en of het logo van een derde is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming van Trustmedia en betaling van een toeslag van 15% ten aanzien van de vergoedingen vermeld in de bestelbon.

5.4. Extra diensten

 • De Tarieven voor de creatie en de opmaak van een advertentie, de vertaling, het drukwerk of de levering van kranten kunnen worden opgevraagd bij Trustmedia.

6. Online

6.1. Voorwaarden

 • Roadblock/Roadblock+ heeft voorrang op alle andere homepage formaten. Dit houdt in dat bij schaarste Roadblock eerst wordt geplaatst. Op de eventuele posities die dan nog beschikbaar zijn, worden de andere homepage formaten toegepast.
 • Trustmedia streeft ernaar dat de websites en applicaties waarop zij online advertenties aanbiedt, beschikbaar zijn voor bezoekers, doch garandeert niet dat deze websites en applicaties te allen tijde, ononderbroken en volledig beschikbaar zijn. Trustmedia behoudt zich het recht voor om de websites en applicaties onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel de website of applicatie aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Trustmedia is niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat.
 • Indien voor het vaststellen van de vergoeding van een online advertentiecampagne een meetsysteem gebruikt moet worden, is het meetsysteem van Trustmedia leidend. Naar de in de industrie gebruikelijke standaarden (www.iab-belgium.be) zal een verschil tot 10% tussen de door beide partijen gemeten ad impressions niet als ongebruikelijk worden gezien en geen aanleiding geven tot herziening van de vergoeding. Indien het verschil tussen de door beide partijen gemeten ad impressions groter is dan 10%, zullen Trustmedia en de adverteerder gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van het verschil met als doel dit op te lossen. Zolang de oorzaak van het meetverschil niet is gevonden, blijven de meetresultaten van Trustmedia leidend voor de vaststelling van de vergoeding.
  • De adverteerder mag via cookies, scripts of op andere wijze enkel de volgende anonieme metadata verzamelen: hoe vaak de advertentie is bekeken (aantal views)
  • Het aantal clicks en de volgende gegevens: de gebruikte schermresolutie, de gebruikte browser, het gebruikte besturingssysteem en welk deel van de advertentie is bekeken in welke periode. Behoudens het voorgaande, is het de adverteerder niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze informatie te verzamelen, informatie op te slaan of toegang te verkrijgen tot informatie van de gebruikers van de websites en applicaties van Trustmedia. Meer in het bijzonder, het verzamelen van informatie ten behoeve van retargeting, audience targeting en behavioral targeting, informatie over het gedrag van gebruikers op de websites of applicaties van Trustmedia is niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Trustmedia.

6.2. Annulering

 • Vanaf tien (10) werkdagen voor de plaatsing wordt bij annulering 100% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.

7. Online finpub

7.1. Voorwaarden

 • Trustmedia streeft ernaar dat de websites en applicaties waarop zij online advertenties aanbiedt, beschikbaar zijn voor bezoekers, doch garandeert niet dat deze websites en applicaties te allen tijde, ononderbroken en volledig beschikbaar zijn. Trustmedia behoudt zich het recht voor om de websites en applicaties onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel de website of applicatie aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Trustmedia is niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat.
 • Indien voor het vaststellen van de vergoeding van een online advertentiecampagne een meetsysteem gebruikt moet worden, is het meetsysteem van Trustmedia leidend. Naar de in de industrie gebruikelijke standaarden (www.iab-belgium.be) zal een verschil tot 10% tussen de door beide partijen gemeten ad impressions niet als ongebruikelijk worden gezien en geen aanleiding geven tot herziening van de vergoeding. Indien het verschil tussen de door beide partijen gemeten ad impressions groter is dan 10%, zullen Trustmedia en de adverteerder gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van het verschil met als doel dit op te lossen. Zolang de oorzaak van het meetverschil niet is gevonden, blijven de meetresultaten van Trustmedia leidend voor de vaststelling van de vergoeding.
 • De adverteerder mag via cookies, scripts of op andere wijze enkel de volgende anonieme metadata verzamelen:
  • hoe vaak de advertentie is bekeken (aantal views)
  • het aantal clicks en
  • de volgende gegevens: de gebruikte schermresolutie, de gebruikte browser, het gebruikte besturingssysteem en welk deel van de advertentie is bekeken in welke periode. Behoudens het voorgaande, is het de Adverteerder niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze informatie te verzamelen, informatie op te slaan of toegang te verkrijgen tot informatie van de gebruikers van de websites en applicaties van Trustmedia. Meer in het bijzonder, het verzamelen van informatie ten behoeve van retargeting, audience targeting en behavioral targeting, informatie over het gedrag van gebruikers op de websites of applicaties van Trustmedia is niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Trustmedia.

7.2. Annulering

 • Reserveren voor advertenties (behalve content projecten) kan tot drie (3) werkdagen voor de plaatsing.
 • Vanaf drie (3) werkdagen voor de plaatsing wordt bij annulering van een advertentie 50% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend. Bij annulering van een advertentie vanaf één (1) werkdag voor publicatie wordt 100% van de vergoeding in de bestelbon aangerekend.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.

8. Fundmaster

8.1. Voorwaarden

 • Overeenkomsten voor Fundmaster worden afgesloten voor een periode van één (1) jaar (met maandelijkse facturatie). Na één (1) jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur (met toepassing van de eventuele prijsherzieningen conform de Algemene Voorwaarden). De adverteerder kan de overeenkomst na één jaar beëindigen mits inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden (voor zover de minimumduur van één (1) jaar doorlopen is). Overeenkomsten voor een logo kunnen slechts één (1) keer per jaar worden beëindigd mits inachtneming van de opzegtermijn van drie (3) maanden om te eindigen op de verjaardag van de overeenkomst.
 • Trustmedia zal de vergoedingen voor Fundmaster maandelijks factureren aan de adverteerder:
  • indien de plaatsing gebeurt voor de zestiende (16de) van de maand, worden de maandelijkse vergoedingen binnen de lopende kalendermaand gefactureerd; en
  • indien de plaatsing gebeurt op of na de zestiende (16de) van de maand, worden de maandelijkse vergoedingen in de maand volgend op de lopende kalendermaand gefactureerd.
  • De vergoeding voor het logo zal Trustmedia jaarlijks aan de adverteerder factureren, en voor de eerste maal bij de aanvang van de overeenkomst (dit voor een komende periode van twaalf (12) maanden.
 • Indien de Overeenkomst wordt opgezegd vóór de zestiende (16de) van de maand, geldt de lopende maand als de eerste (1ste) maand van de opzegtermijn. Bij opzegging van de Overeenkomst na de zestiende (16de) van de maand, geldt de volgende maand als de eerste (1ste) maand van de opzegtermijn.

9. Content projecten

9.1. Voorwaarden

 • Onder “content projecten” wordt verstaan alle projecten die gerealiseerd worden door Content Republic en de Creative Studio van Trustmedia waarbij digitale, print, auditieve of video content wordt gecreëerd. Hieronder vallen onder meer online longread, een website, een podcast, een artikel of bijlage in de krant, een interview, een webinar of een debat.
 • Tenzij anders overeengekomen in de bestelbon, worden content projecten voor 50% gefactureerd voor (of ten laatste op) de eerste plaatsingsdatum. Het saldo wordt nadien gefactureerd verspreid over de verschijningsmaanden.
 • Een content project kan op vraag van de adverteerder verplaatst of uitgesteld worden. Na de reguliere uitloopmaand die volgt op de einddatum vermeld in de bestelbon, wordt voor elke maand vertraging 2,5% extra projectkosten aangerekend aan de adverteerder. Deze 2,5% wordt berekend op het totaalbedrag vermeld in de bestelbon.

9.2. Annulering

 • Vanaf acht (8) weken voor de plaatsing wordt bij annulering van een content project 100% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Indien het advertentiemateriaal reeds in opmaak is, wordt bij annulering van een content project (ongeacht de annuleringstermijn) 100% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.

10. Evenementen

10.1. Annulering

 • In geval van annulering tussen twaalf (12) weken voor het evenement en acht (8) weken voor het evenement wordt bij annulering 50% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Vanaf acht (8) weken voor het evenement wordt bij annulering 100% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Indien de communicatiecampagne omtrent het evenement (met integratie van het logo van de Adverteerder) reeds in productie is of al verschenen is, wordt bij annulering van het evenement (ongeacht de annuleringstermijn) 50% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de Adverteerder aangerekend.

11. Redactionele podcast

11.1. Annulering

 • Vanaf drie (3) weken voor de startdatum van de redactionele podcast campagne wordt bij annulering 100% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Indien de communicatiecampagne omtrent het evenement (met integratie van het logo van de Adverteerder) reeds in productie is of al verschenen is, wordt bij annulering van de redactionele podcast campagne (ongeacht de annuleringstermijn) 50% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.