Indrukwekkende verkoopcijfers voor zakenkranten De Tijd en L’Echo. 

De krantenverkoop van De Tijd en L’Echo gaat door op het elan van de voorbije jaren. Voor 2022 kunnen beide titels opnieuw indrukwekkende verkoopcijfers voorleggen. Met hun uitgesproken focus op business en finance zijn De Tijd en L’Echo de referentie op het gebied van financieel-economische berichtgeving.  

De Tijd groeit in 2022 met maar liefst 11% in betalende verkoop (papier en digitaal) in vergelijking met 2021 en is daarmee de enige stijger in Vlaanderen. Ook voor L’Echo zien we een vergelijkbare evolutie. De betalende verkoop in papier en digitaal van de Franstalige zakenkrant stijgt met 6% (in vergelijking met 2021).  

De sterke groei van beide zakenkranten is het gevolg van een succesvolle abonnementenstrategie. Het aandeel abonnees loopt intussen op tot 95% van de totale krantenverkoop, 61% zijn digitale exemplaren. Dit is een stijging in digitale exemplaren van 8% in vergelijking met 2021. 

Voor meer informatie, contacteer Bart Gunst, Head of Marketing, BI & Advertising Operations via bart.gunst@trustmedia.be  

Bron: CIM Press Brand Reports Verklaring op Erewoord januari – december 2022. Betaalde verspreiding= losse verkoop en verkoop aan derden, print & digitale abonnementen aan > 50% van het officiële tarief.